Om oss

OneCo Green Energy er en del av OneCo konsernet, som sysselsetter over 800 mennesker. Vi er til stede i store deler av Norge, og er en stor og seriøs aktør. Det tror vi er med på å bidra til å gi ekstra trygghet og kvalitet til kundene våre.

Vi ønsker å strekke oss lenger for å bli en viktig bidragsyter i det grønne skiftet. Vi vet at solenergi har et enormt potensiale til å være en viktig del av energimiksen fremover, og vi vet at solceller gir rimelig strøm.

​OneCo Green Energy ønsker å legge til rette slik at både bedrifter og private kan gjøre lønnsomme grønne investeringer. Vi har kun en klode, og den må vi ta vare på. Vi må omstille oss fra miljøfiendtlige energikilder til miljøvennlige energikilder. Vi tror at land som Norge har en unik mulighet til å være et foregangsland, og det er spennende å se at flere og flere griper sjansen og tenker miljøbevisst!

Engineer at Solar Farm

Kontakt oss

Adresse:
Ole Deviks vei 6b, 0666 Oslo
Telefon +47 91 00 91 00
E-post: green.energy@oneco.no

Fakturaadresse: 
Postboks 5504 Voiebyen, 4624 Kristiansand
Faktura: faktura.ge@oneco.no